Mördarsniglar, Borrelia, Covid och vad mer?

Har Orgo-Germanikas Effektiva Mikroorganismer löst problemet med mördarsniglar och vad kan detta i så fall betyda för Borrelia?

I tre år åt mördarsniglar nästan allt i vår trädgård, men inte de naturliga växterna som gräs, örter, buskar och träd. För ett antal år sedan gjordes ett omfattande grävarbete och sedan dess har jorden varit väldigt dålig för odling och vi har försökt att tillsätta näring varje år.

Efter att vi behandlat jorden under två års tid med Ny Jord, med sina 16 stammar av effektiva mikroorganismer, tre gånger på våren och en gång på hösten, samt grävt ner Bokashi-kompost, har vi nu haft våra första fantastiska framgångar! Mördarsniglarna har inte längre rört våra tomater, paprikor, gurkor, potatis, jordgubbar och physalis.

Då växterna försörjs bättre med näring genom bakterierna och därmed utvecklar en bättre kvalitet är de inte längre intressanta för mördarsniglarna. Sepp Holzer som driver permakulturodling i Österrike sedan 1968, påstår att sniglarna bara äter det som inte är hälsosamt för oss människor att äta.Vi har också observerat något liknande med våra fruktträd och buskar. Fruktbarheten förbättrades och tidigare svampangrepp samt vissa parasiter avtog nästan helt. Vi är övertygade om att nästa säsong blir ännu bättre.

Men vad kan detta betyder för Borrelia?
Bakterierna koloniserar rötterna och förser växterna med bättre näringsämnen. Detta är en direkt jämförelse med bakterierna i vår mage och i våra lungor. Om våra bakterier fungerar som de ska och det finns en motsvarande mångfald, kan kroppen som helhet uppnå en bättre hälsonivå, som till exempel inte längre aktiverar Borrelia. Vi bär, på samma sätt, på oss många andra patogener som inte heller alla bryter ut.

Det är känt att många människor i dag är bärare av Borrelia. Många utvecklar dock inga symtom, men antalet verkar öka. Kan man jämföra Borrelia med mördarsniglar?
En annan observation: Vem drabbas av fästingar?
På en gård i Latinamerika rapporterades att, även om alla djur betar på samma betesmark, de starka djuren aldrig bär fästingar. Endast de svagare djuren drabbas.

Jag nämnde detta till Håkan, en 92-årig före detta ekologisk jordbrukare. Han blev förvånad och sa att han aldrig hade tänkt på det, men som barn hade han alltid plockat bort fästingar från korna när de mjölkades i ladugården. Och då (det var vissa kor) fanns det kor som aldrig hade några fästingar.En jägare berättade för mig att han hade hittat två döda rådjur, som hade massor med fästingar. Det måste ha varit tusentals av dem och rådjuren hade svälts till döds.

Har naturen en osynlig gräns som erhåller och bortforslar efter skick? Det ser så ut och det reflekteras även i Wilhelm Reichs blodanalys. Inom 20 minuter efter att han tog blodet från kroppen observerade han att vid hög energiladdning föll blodet bara i delar. Och vid låg laddning utformades baciller som i sin tur tog energi från resterande celler.

Vad kan det betyda för Covid?

Studier från New Jersey och Hong Kong, som delvis publicerats av Karolinska Institutet, visar att när mikrobiomet är i ett bra skick kan Covid inte utvecklas. Det känns mer och mer att bakterier skyddar oss från allvarliga sjukdomar om vi bara vårdar våra små vänner bättre.

Mikroorganismer ger oss stort hopp och jag är glad att kunna vara med i denna process i att lära känna och förstå varandra bättre.
Vi fortsätter att forska för en bättre framtid.
Bästa hälsningar Stephan Commer

Ny Jord innehåller 16 levande bakteriestammar effektiva mikroorganismer, 100 % utan stabiliseringsmedel, samma som bildar grunden för alla andra Orgo-Germanikas produkter.