Effektiva Mikroorganismer

Succé för EM sedan tidigt 80-tal

EM står för “effektiva mikroorganismer” och upptäcktes i Japan på 80-talet. Man förstod snabbt att EM är mycket användbart inom många olika områden och att de kan lösa många av dagens problem. Att arbeta med EM innebär, som en jämförelse, att man tar med sig en grupp hantverkare, i det här fallet EM, till olika arbetsplatser med olika krav. Denna grupp hittar sedan en lösning på problemet med hjälp av de människor och resurser som finns på plats. EM sorterar bort onödiga eller negativa krafter, skickar hem dem och producerar själva de verktyg och byggmaterial som behövs för att lösa uppgiften.

I västländerna är EM en snabbt växande marknad, då allt fler människor upptäcker det på olika sätt. I Skandinavien används det mest för trädgårdar, där EM är känt genom den så kallade Bokashi-komposteringen, som erövrar mer och mer av Sveriges trädgårdar. EM introduceras i jorden i flytande form eller som fermenterad kompost (Bokashi), där de skapar förhållanden som gör det möjligt att tränga undan patogener och öka näringsupptaget hos växter och levande organismer. De etablerar sig vid växternas rötter, liksom hos människor i mage och tarm, bildar näringsämnen och gör dem tillgängliga. Detta resulterar i friskare växter som bär mer frukt av bättre kvalitet och är mer robusta.

Viktoria Skoglund från TV4 säger att Bokashi är det bästa som hon har hittat. Sara Bäckmo från Skillnadens Trädgård har gjort flera filmer om Bokashi och får många visningar på Facebook.

Orgo-Germanika är främst koncentrerad på att etablera EM inom människors miljö, där EM konkurrerar bort de för oss ogynnsamma bakterierna och på så sätt utgör en avlastning för kroppen, miljön och naturen. Den tyska medicine doktorn Anna Katherina Zschocke´s EM-forskning och erfarenhet, står som förebild för detta arbete.

Ju mer vi använder EM, desto mer förökas de i avloppsvatten, jord, luft och inom många andra områden där det effektivt hjälper till att bryta ner olika föroreningar.

Begreppet biologiskt nedbrytbar innebär att 60 % av en produkt ska brytas ned i naturen inom fyra år. De återstående 40 procenten kan dock vara ett allvarligt problem för naturen och vår hälsa under många år. EM hjälper däremot naturen direkt och bryter ner andra föroreningar i processen.

EM kommer att vara en självklarhet inom många områden inom en snar framtid.

Genom att välja rätt produkter kan du bidra till att skapa en bättre framtid för oss alla.

Vad är effektiva mikroorganismer (EM)?

EM effektiva mikroorganismer består av en blandning av cirka 13 olika sorters mjölksyre-, jäst- och fotosyntesbakterier, som jobbar ihop som ett lag.

Det finns tre grupper av välgörande mikroorganismer. Dessa förekommer sedan urminnes tider i naturen.

 1. En sort förekommer där vi ser processer av förruttnelse och stank, mögel, rost eller någon form av sjukdom.
 2. En annan sort där det finns renhet, harmoni, hälsa, blomster eller höstlöv i skogen som bryts ner, och faktiskt luktar gott.
 3. Och en tredje grupp – den största – som är neutral och anpassar sig för att hjälpa dessa mikroorganismer av de två ovan nämnda sorterna, som dominerar på stället.

Finns det en obalans på en plats och man tillsätter EM, återställer det därmed harmonin. EM hjälper till att bryta upp substanser var de än finns, i jord, i mage, på huden, och så vidare, så att dessa substanser omvandlas till bland annat näringsämnen. Några exempel är Vitamin B1, B2, B6, K, folsyra, biotin, niacin, pantotensyra, med mera; och även Vitamin B12, som kroppen inte kan producera själv.

EMs karaktär är bland annat som antioxidant. Finns det en process där harmoni saknas och man tillsätter EM skapas det harmoni. På så sätt hjälper EM att justera miljön till det positiva. Detta kan vara förklaringen till varför nästan alla djur, som mer eller mindre kommer i kontakt med EM, blir betydligt lugnare, då djur är mer känsliga för olika miljöer.

För att lyckas med EM är det mycket viktigt att man är uppmärksam på den bästa kvaliteten. Detta gäller för alla områden. 

Vad kan vi använda EM till?
EM kan användas nästan överallt, till exempel:

 

Människor

Mikrobiomet förklarar helheten av alla mikroorganismer runt omkring och inom oss. De genomsyrar allt liv och utan dem skulle vi inte kunna leva överhuvudtaget. De har många viktiga funktioner, till exempel produktion av vitamin B12. Varken människan eller växterna kan producera B12-vitamin, utan det är bakterierna i våra tarmar som gör det åt oss. Om vi saknar dessa bakterier eller om de inte är tillräckligt etablerade, finns det ett underskott av vitamin B12. 

Det är mycket viktigt för vårt immunförsvar att säkerställa en god bakteriell mångfald i kroppen, vilket är möjligt med bakterier som kosttillskott. 

Näringstillskottet Ny Tid består av effektiva mikroorganismer och innehåller maximalt 34 olika levande bakteriestammar. Dessa delvis probiotiska bakteriestammar har blivit vana vid varandra genom fermentation och kan aktivt påverka en etablerad bakteriemiljö som ett kosttillskott. Kosttillskott som probiotiska tabletter, pulver eller kapslar däremot kan endast passivt påverka en befintlig bakterieflora. Detta är en mycket viktig skillnad och därför kan EM knappast jämföras med konventionella bakterie- eller probiotiska preparat som kosttillskott.

Människor som inte har haft någon framgång med probiotiska produkter som kosttillskott får en andra chans att lyckas, och detta gäller direkt för flera områden av kroppens mikrobiom. 

Doktor Zschocke beskriver hur EM som näringstillskott effektivt kan stödja immunförsvaret genom att behandla olika delar av mikrobiomet samtidigt, till exempel:

 • Behandla luften i hemmet
 • Rengöra hemmet med det
 • Tvätta kroppen med det
 • Och ta det invärtes.

På så sätt kan man skapa en bakteriell harmoni som avlastar kroppen på många olika sätt, vilket leder till ökad styrka. Detta kosttillskott kan alltså göra mycket mer för vårt immunförsvar än vad konventionella kosttillskott verkar kunna göra. 

Det är denna styrka som vi saknar, som Orgo-Germanika främst är intresserad av, och som effektivt stödjer vårt immunförsvar. Alla läkare vet hur viktigt det är med människans livskraft som en förutsättning för, och hur mycket den avgör återhämtningen. 

När immunförsvaret kan stödjas effektivt med hjälp av detta kosttillskott kan det leda till en förbättrad livskvalitet, vilket också på ett avgörande sätt kan förbättra vår allmänna hälsa på ett psykosomatiskt sätt. Sammanfattningsvis kan man säga att förbättringen av näringsintaget genom effektiva mikroorganismer av högsta kvalitet och variation som ett kosttillskott, vilket också balanserar mikrobiomet för ett bättre fungerande immunförsvar.

Vi tackar Dr Zschocke för hennes vägledning. 

Ny Tid
Ny Tid med örter
Nyt Tid Munspray
Nytt Hem
Rengöring

Att rengöra med EM betyder att man jobbar helt utan kemi. Det är miljövänligt och ofarligt för natur, jord, växter, djur och människor.

Med EM lossnar smuts lättare och bakterierna arbetar även förbyggande mot bildandet av ny smuts. Fönster kan tvättas utan spår. När spillvatten från städningen slutligen hamnar i avloppet hjälper det till att förbättra miljön i naturen och därmed miljön vi lever i. EM hjälper dig att städa rent i hemmet och rent för samvetet. Vilken lättnad!

Vår EM rengöringsmedelsserie Nytt Hem Städ innehåller 16 olika bakteriestammar och är utan tillsatser.

Kemisk rengöring tar upp alla substanser genom hud och andning. Dessa substanser behöver kroppen också göra sig av med igen. Då behöver hela organismen jobba och därmed förbruka energi. Energi som plötsligt finns för annat. När vi börjar rengöra med EM kan vi använda vår energi till annat. Det är självklart att det blir en avlastning för kroppen att använda EM.

Det fungerar nästan överallt i hela hemmet.

Nytt Hem Städ – apelsin
Nytt Hem Städ – neutral

Djur

Vad gör EM inom djurhållning?

 • EM harmoniserar mikroliv hos djur och i deras omgivning
 • Stabiliserar hälsan
 • Förbättrar matsmältning av näringsämnen, metabolismen,  och immunförsvaret och matsmältning av näringsämnen, 
 • Reducerar mängden av foderret, så att det tas upp bättre
 • Förbättrar och gör päls och fjäderdräkter fina
 • Minskar flugor och parasiter
 • Minskar oron och leder till en fredligare relation gentemotför människorna
 • Förbättrar fruktbarheten
 • Minskar klåda och hjälper till med att snabbare ta ned svullnader efter insektsbett
 • Sörjer för ett bättre läkande vid sjukdom eller skada
 • Minskar svampangrepp hos foder, djur och deras omgivning
 • Binder damm
 • Minskar ammoniakutsläpp och tar bort avföringslukt
 • Strö Halm och foder hålls längre färska
 • Underlättar rengöring av stall och minskar intervallerna
 • Underlättar kompostering av avföring och ökar fruktbarheten av jorden.

Exempel på användningsområden:

 • Djurens foder kan sprayas med EM, så att matsmältningen fungerar bättre. Det ska alltid blandas i fodret och inte sprutas direkt i munnen på djuren, då det är surt och med tiden kan skada tänderna
 • Behandla vatten med exempelvis EM-keramik
 • All djurmat kan fermenteras med EM till Bokashi och sedann fodras som Bokashi, som till exempel.ex. silage
 • Utspätt kan djuren tvättas med EM
 • Alla tillbehör kring djuren kan tvättas med EM

Dr Anne Katherina Zschocke har redan skrivit sex böcker om de effektiva mikroorganismerna och berättar bland annat om EM:s positiva inverkan på hur det gå till hos djuren med EM. Alla djur som kommer i kontakt med EM blir betydligt lugnare, får finare päls och blir friskare. En del tidigare besvär brukar oftast försvinna.

Ett litet exempel:

På ett zoo i Honolulu på Hawaii gladde sig många djur efter att man börjat använda EM inom alla områden. Det fanns en gammal flodhäst där som var 43 år. Flodhästen hade blivit dålig, men efter att den började simma i vatten som hade tillsatts med EM, piggnade den till igen.

På hönsgårdar i Thailand drabbades inte de gårdar som använde EM av fågelinfluensan.

Nytt Hem Städ – apelsin
Nytt Hem Städ – neutral
Ny Tid
Nytt Hem

Grönsaker

Det finns omfattande dokumentation från många platser om användning av EM inom grönsaksodling. Jorden blir bättre, plantorna blir stabilare och friskare och visar ett bättre innehållsvärde. Ett grönsaksland behöver i början mycket EM. Läs mer under Bokashi.

BOKASHI HINK – 1 STYCK
BOKASHI HINK – 2 STYCK
Ny Jord
EM och hälsa

EM kan användas på många olika sätt. I hemmet används är det till exempel för städning av badrum, kök, möbler, fönster, bil och som luftförbättring med mera. Genom att de ogynnsamma bakterierna konkurreras ut, skapar vi en ren och mer gynnsam miljö för vår kropp, som avlastas från de ogynnsamma bakterierna. Då kroppen upplever denna avlastning, kommer bakteriefloran i en bättre harmoni och bidrar därmed även till bättre hälsa. Mycket av detta är baserat på medicine doktor Zschockes forskning.

Medicine doktor Anne Katherina Zschocke har jobbat och forskat med EM sedan 90-talet. Hon berättar om olika besvär som folk har blivit av med efter att de har börjat använda EM. I dag är hon bland de främsta experterna inom EM. Hon har skrivit sex böcker om EM och får ofta uppdrag av tysk tv.

Det är mycket viktigt att välja produkter av bästa kvalitet för att kunna lyckas. För att skapa transparens och förtroende har vi skapat en kvalitets- och checklista som gör det mycket enkelt att kontrollera om du väljer en produkt av hög kvalitet.

När vi i fortsättningen använder ordet bakterier, som i allmänhet används, så ska man förstå att bakterier är en del av samlingsbegreppet mikroorganismer.

 

Bakterier / mikroorganismer finns överallt

Dr Zschocke beskriver att det i princip finns bakterier överallt i naturen. På havsbotten, vid lavautsläpp vid tusentals grader, eller uppe i himlen vid höga minusgrader.

Ja, de är faktiskt överallt och är mästare på att anpassa sig i alla förhållanden! Var de än finns har naturen en mening bakom det och de har en uppgift. Det är inte längre en hemlighet att bakterier har en suverän förmåga att kommunicera med varandra. De kan till exempel skicka ut signaler och locka till sig daggmask från långt avstånd. Om bakterierna anpassar sig till nya situationer på ett ställe, så upptäcker vi strax senare bakterier på andra sidan jorden som gör detsamma. Naturen visar än en gång sin intelligens, men vi vet fortfarande nästan ingenting om detta mikroliv (bakterier/mikroorganismer). Vi kommer att lära oss mer om detta då vetenskapen nästan dagligen kommer med nya upptäckter inom mikrolivet.

Minst 50 000 människor dör i tyska sjukhus varje år av resistenta bakterier

Dessa livshotande bakterier har anpassat sig till antibiotika (anti=mot, bio=liv = ”mot livet”) och desinfektionsmedel. Den ganska harmlösa hudbakterien staphylococcus aureus fanns 1990 med mindre än 2% resistent mot antibiotika. Idag är det över 20% och det ökar. En internationell studie visar att andelen angrepp av dessa multiresistenta gramnegativa bakterier på intensivvårdsavdelningar har ökat från 39% (1992) till 62,2% (2007) – då är det inte långt till 100%.

Historien om att jobba positivt med bakterierna 

Sedan länge borde vi ha förstått att vi jobbar åt fel håll. Historien om fermentering, alltså målmedvetet användande av bakterier, som att brygga öl och framställa vin är mycket gammalt. Där finns det inga problem med bakterier. Lösningen för ovan nämnda problem med resistenta bakterier är att jobba tillsammans med bakterierna och inte emot dem. Anne Katherina Zschocke beskriver hur inflammationer försvinner med användandet av EM på detta sätt.

Är man objektiv, kan man inte bortse från EMs resultat som finns sedan över 35 år och som idag används i hela världen, där många människor har behandlat sig själva på eget ansvar med framgång. En av dessa var den tidigare tyske ministerpresidentens fru, den kända medicine doktorn Veronika Carstens, grundare av stiftelsen ’Natur und Medizin’ med tillhörande tidskrift med samma namn. I denna tidskrift berättar hon hur hon själv genom det dagliga intagandet av EM blev av med sin bukspottskörtelinflammation och på så sätt blev EM känd som ett ’helande medel’ i Tyskland.

Enligt medicine doktor Anne Katherina Zschocke används EM av ett ökande antal människor med stor framgång.

Det är bara en tidsfråga tills EM kommer att etablera sig mer på den medicinska sidan, som till exempel i Japan, där man redan kommit långt.

Ny Tid
Ny Tid
Ny Tid med örter
Nytt Hem
Nytt Hem
Nytt Hem Städ – apelsin
NY TID OCH IMMUNFÖRSVARET

Ny Tid, med sina effektiva mikroorganismer som kosttillskott, är ett nytt sätt att stärka immunförsvaret.

Med sina 34 olika levande bakteriestammar syftar den till att positivt påverka en given bakteriemiljö enligt dominansprincipen. Immunförsvaret kan bara vara lika starkt som den kropp det befinner sig i, vilket är mer eller mindre allmänt känt i denna eller liknande form.

Bakterierna i kosttillskottet kan bryta ner maten bättre, producera viktiga näringsämnen ur den och kroppen kan fungera bättre, vilket kan ha en direkt positiv inverkan på immunförsvaret. Detta kan vara avgörande för hela kroppens funktion, det vill säga för ökad styrka, bättre sårläkning, bättre regenerering, så att åldrandeprocessen också kan motverkas på ett positivt sätt. 

Om vi sprayar huden med Nytt Hem med dess 16 olika bakteriestammar kan huden enligt doktor Zschocke uppfatta detta som en lättnad och kroppen får mer energi för andra processer. Samma sak gäller för lungorna.

Det har alltid funnits luftkurorter där luften är berikad med mikronäringsämnen som pollen, men också med bakterier på grund av en viss flora, och dessa kan absorberas av huden och lungorna för att ha en läkande effekt. Dessa bakterier kan berika mångfalden hos redan etablerade stammar. Mikronäringsämnena omvandlas bland annat av bakterierna i lungorna och tas upp av blodet. Detta är ett ämne som i allmänhet får alldeles för lite uppmärksamhet, men som är mycket viktigt. EM kan också skapa goda förhållanden i lungorna genom inandning, så att till exempel mikronäringsämnen kan tas upp bättre under skogspromenader. 

Om olika delar av mikrobiomet kan optimeras på detta sätt kan detta ge immunsystemet viktiga egenskaper och stärka det. Det finns också studier om covid som publicerats av bland annat Karolinska institutet och som visar att om mikrobiomet är i en viss ordning kan detta ses som ett skydd mot covid.

Ny Tid
Ny Tid med örter
Nyt Tid Munspray
Nytt Hem
VAD BETYDER EM FÖR MILJÖ OCH NATUR?

Ju mer vi använder oss av EM, ju större effekt blir det för miljö och natur. Jord, vatten och luft blir renare. 

Kan vi i framtiden dricka vatten från våra älvar igen? 

Vid en utsträckt användning på alla områden ska det vara möjligt. Visst låter det fantastiskt? Där det finns EM, där finns det hälsa och harmoni. Djuren och växterna ute i naturen gynnas av detta. Vi människor är en del av naturen och beroende av densamma. 

Detta hör vi dagligen i nyheterna, där många av dagens allvarliga miljöproblem lyfts fram. EM är en del av lösningen för många sådana problem.

 

Det finns lösningar.

 

Nytt Hem Städ – apelsin
Nytt Hem Städ – apelsin
Varför EM?

Ju mer vi använder oss av EM, desto mer effekt blir det på olika plan. Om vi börjar städa med EM konkurrerar vi bort de för oss ogynnsamma bakterierna, vilket gynnar hälsan, miljön och naturen. Det blir då en mindre belastning för kroppen. 

Den tyske medicine doktorn Walter Mauch menar att till exempel en allergi är den första svagheten som visar på en överbelastning för kroppen. Doktor Mauch var först kemist och blev sedan läkare. Han såg ett direkt samband mellan kemiska ämnen och olika sjukdomsmönster. Enligt honom är det första steget mot hälsa att befria sin omgivning från alla typer av kemiska ämnen. 

EM skapar två lösningar på samma gång, de ersätter kemiska rengöringsmedel och skapar bakterieharmoni, vilket båda avlastar kroppen.

Nytt Hem Städ – apelsin
Nytt Hem Städ – apelsin
Orgo-Germanika och forskning

Stephan Commer har själv forskat på EM inom olika områden i flera år. Han har haft imponerande framgångar med biodling, eftersom bina har varit friska i fyra år nu, utan att han har behandlat dem med något annat än EM. Han har också skapat ett mer naturligt boende för dem. 

Inom trädgårdsodling är en större andel av grödorna inte längre angripna av sniglar efter två års behandling av jorden. Stephans slutsats är att sniglar, för att följa Sepp Holzer, bara äter de växter som inte är ordnade efter kvalitet. Eftersom EM förändrar växternas kvalitet i positiv riktning, angrips de inte längre av sniglar. Detta gäller naturligtvis även för fröna. Om de inte är i ordning hjälper EM tyvärr inte heller. Det är viktigt att skaffa bra frön eller odla dem själv. 

Växter och djur är oerhört viktiga för Stephan, eftersom de nästan utesluter placeboeffekten och därmed ger tillförlitliga resultat som bekräftar slutsatserna om människor enligt Zschocke. 

EM är känsliga

Doktor Zschocke har redan i sina skrifter om EM påpekat att det är tydligt att människor med positiva och uppriktiga avsikter alltid uppnår bättre resultat med EM än de som till exempel bara har ekonomiska intressen. Detta är en iakttagelse som kommer att förändra vår syn på världen.

De är alltså lite som våra husdjur och reagerar till exempel på våra känslor. Men de är mycket mindre, de är ett team av många och många olika och de kan göra mycket mer än våra husdjur.EM kan anpassa sig till varje situation och uppgift på nytt. 

Förklarar detta en del av placeboeffekten?

I varje medicinsk studie måste man ta hänsyn till placeboeffekten. Det innebär att man i varje studie har patienter som bara tror att de kommer att få ett läkemedel eller en behandling, för att man ska kunna avgöra om det inte bara är tron på ett läkemedel eller en behandling som har gett ett resultat. Men det finns också många placeboeffekter. rsakas de av våra positiva signaler till kroppen som får våra mikroorganismer att göra ett bra jobb?

Stephan Commer är övertygad om detta. Kosttillskott kan visserligen stärka kroppen och därmed immunförsvaret, men mikroorganismerna är en del av det och verkar reagera på våra känslor.

Var snäll mot dem.  

Genom Dr Zschockes erfarenhet och kunskap kan vi nu erbjuda produkter som är de mest avancerade på marknaden med 34 bakteriestammar som levande organismer i flytande form och utan stabiliseringsmedel.

Nytt Tid
Ny Tid med örter
Nyt Tid Munspray
Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor