Checklista

Checklista, är min probiotiska* produkt verkligen bra?

Här följer de viktigaste punkterna som du behöver känna till för att kunna avgöra vad en bra probiotisk produkt är:

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen är till för att du ska veta vad produkten innehåller, därför bör den vara detaljerad och inte utelämna något ämne. De olika bakteriestammarnas unika benämning skall stå med på innehållsförteckningen.

Råvaror

Råvarorna skall vara 100% ekologiska och härstamma från länder inom EU eftersom standarden för termen ”ekologisk” kan variera starkt utanför EU.

Torr eller flytande?

Probiotika bör vara flytande för bästa möjliga effekt. Studier har visat att en stor del av bakterierna dör*¹ under tillverkningsprocessen för torra produkter som pulver eller tabletter/kapslar.

Effektiva Mikroorganismer

Bildas i en fermenteringsprocess där olika bakteriestammar vänjer sig vid varandra, för att enligt dominansprincipen kunna garantera bästa möjliga probiotiska effekt.

Tillsatser och sterilisation**

En produkt av god kvalitet ska vara stabil och därför inte behöva några tillsatser alls. Om en produkt innehåller tillsatser som alkohol, tensider eller ättiksyra är det ett tydligt tecken på att pH-värdet är instabilt. Det ska inte heller ingå några steriliseringsprocesser under tillverkningen.

Frystorkade bakterier

Bakteriernas kvalitet försämras vid infrysning. I många produktionsprocesser för probiotiska produkter används frystorkade bakterier. Vanligtvis fryser man bakterierna flera gånger och därmed försämras kvaliteten avsevärt vid varje tillfälle.

Genmodifiering

Självklart ska det tydligt framgå att produkten är GMO-fri, helst ska det stå “0 % genmodifiering” eller “100% GMO-fri” på förpackningen.

CFU***-värde

Detta värde bör vara högt, 10⁹ = 100 000 000/ml är ett bra värde.

Med denna checklista vill vi skapa allmänna produktkriterier för oss och hoppas kunna inspirera andra tillverkare. Vårt mål är att skapa förtroende och förutsättningar för nöjda kunder. Den är även tänkt som ett hjälpmedel för konsumenter att själva kunna ta ställning i val av probiotika.

*Probiotika = FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) definierar probiotika som ”levande mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt”.[1][5]
**Det bör påpekas att resistenta bakterier endast förekommer där bakterier på något sätt motarbetas.
***CFU = Kolonibildande enhet

 

Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor