Ett koncept för friskare människor

background
Hjärtligt välkommen till Orgo-Germanika!
Vad är Orgo-Germanika?

Orgo-Germanika är ett koncept, som upptäcktes av Stephan Commer. Här är en sammanfattning från honom själv:

”När vi gör något som påverkar vår organism på ett positivt sätt, påverkar det också vårt mentala befinnande. Denna förändring är på olika sätt mätbar, och visar i sin tur visar nivån av Orgonenergi. Ökar Orgonenergin i kroppen, blir vi mentalt starkare. Enkelt uttryckt; Det som kändes som ett problem i går, känns i dag inte längre som ett problem. Detta är förutsättningen för ”nästa steg”, där exempelvis en person plötsligt kommer på idén att börja vilja cykla igen. Då börjar personen på den ”salutogena vägen” – vägen som skapar en bättre hälsa. (Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung) – dess motsats är den ”patogena vägen” och patogen betyder något som framkallar sjukdomar).

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt kostnadsfria Hälsobrev och få tips kring hälsa och välmående!