HOPE – innan friskvård

HOPE - innan friskvård

HOPE – Human Optimizing Program är ett helhetskoncept för företag med fokus på hälsa och välmående. Genom HOPE jobbar man preventivt och tar hand om de anställda innan besvär i t.ex. rygg, axlar och knän uppstår. Detta kan göra att traditionell friskvård kan minskas eller ersättas. Vi på Orgo-Germanika har tagit fram detta koncept för att vi tror att det skapar den bästa förutsättningen för välmående, både för anställda och gäster.

HOPE bygger på ELT (Elognation Training) i kombination med användandet av EM (Effektiva Mikroorganismer). ELT kan användas av såväl personal som gäster och ger bättre fysik för dem som använder den. Utöver detta används EM till städning som ger en mycket gynnsam inomhusmiljö. Med detta koncept kan man förvänta sig friskare medarbetare och gladare gäster!

ELT och EM går att använda var för sig beroende på vad som passar för företaget. Men ofta så är just kombinationen den bästa förutsättningen för bättre hälsa. Konceptet skräddarsys utifrån ditt företags förutsättningar och önskemål. Genom HOPE får ni kontinuerlig uppföljning, utbildning och inspiration inom både ELT och EM.

ELT - Elognation Training

ELT utförs i Mastercare – Svenska Hälsobänken där man ligger med huvudet nedåt i 15 graders lutning. Genom olika övningar avlastas leder och muskelspänningar släpper. Det bidrar även till bättre blodcirkulation och syresättning. Oavsett om man sitter, går, lyfter eller står på jobbet så kan ELT hjälpa till att rehabilitera och förebygga skador och öka koncentrationen.

En studie utförd på Volvo Aero visade tydligt hur sjukfrånvaron minskade genom användandet av Mastercare Svenska Hälsobänken. Det gällde alla yrkesgrupper i företaget, såväl i produktion som på kontoret gjorde det en stor skillnad. Enligt studien kunde man minska sjukfrånvaron 7–8 arbetsdagar per anställd och år – vilket ger sänkta kostnader och ökad produktion!

Vi ser att där ELT och Svenska Hälsobänken används av personal som friskvård, i före-byggande eller rehabiliterande syfte, så ökar ”frisknärvaron” i stället för att sjukfrånvaron ökar. Det optimerar verksamheten på flera andra sätt, så som bättre koncentration och framför allt bättre stämning – vi blir gladare helt enkelt. ELT förändrar din verksamhet till det bättre.

EM - Effektiva Mikroorganismer

Genom att använda EM vid städning förbättras inomhusmiljön för alla som vistas där. Många komersiella städprodukter är fyllda av kemikalier som ska ta bort smuts och bakterier. Men genom att använda antibaktieriella medel tas även de gynnsamma bakterierna bort som behövs för vårt välmående. Kemikalier från städprodukter kan  även tas upp av kroppen genom hud och andning vilket  medför en belastning på kroppen.

Med EM tillsätter man goda bakterier samtidigt som det blir rent! Även när du städat klart så fortsätter de goda bakterierna att jobba med att konkurrera ut de ogynsamma bakterierna. Detta gör även att ju mer EM används, desto lättare lossnar smuts. När spillvattnet till slut hamnar i avloppet så hjälper det till att förbättra miljön i naturen. Så med EM kan man städa rent även för samvetet.

Genom att städa med EM ger man trygghet till de som vistas i lokalerna. Det blir en avlasning för kroppen då den inte behöver bearbeta substanser från kemisk rengöring. Istället gynnas kroppen av den förbättrade inomhusmiljön. Många upplever att de sover bättre om EM sprayats i rummet och genom studier har det visats att i, till exempel, skolor där golven rengjorts med EM minskade antalet sjuka elever.

Hur anmäler jag intresse?

Kontakta oss idag och se hur HOPE kan förbättra hälsan på ditt företag, för dig personligen och din omgivning.

Ni når oss på:
Telefon: 072-848 33 75
E-mail: info@orgo-germanika.com

Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor