Vad är och gör Orgonenergi?

I dagsläget vet man mycket väl att även cellerna i kroppen har en elektrisk spänning och att allt omkring oss har också en viss spänning. Ett massivt exempel kan vi se av en nedladdning vid ett åskväder. Det är inte så lätt att tänka sig att kroppen kan jämföras med ett batteri, det kan man på så sätt inte, då skulle vi alla vara utan energi.

I verkligheten är det annorlunda och det är väl också redan känt, att det finns andra krafter som rör sig i kroppen. En av dessa krafter benämns som Orgonenergi, också livsenergi eller atmosfärisk energi. Upptäckten är gammal och det finns olika sätt att energin. Se också under Vad är Orgonteknik.

Stephan Commer: ”Orgonenergi kan förstås mer som en naturenergi, som finns i nästan allt omkring och i oss. Hos människor påverkar den det fysiska och mentala befinnandet på ett speciellt sätt. Psykosomatiska blockeringar i till exempel muskulatur kan mer och mer lösas upp och den energetiska flöde i organismen återställs, det kan individuellt ta en viss tid. Blockeringar kan minska eller försvinna helt. Inom elitidrotten mäter man detta med millivolt i hudspänning. Man ökar regenerationsförmågan och läkandet kan ske eller dels kommer igång igen, som oftast leder till imponerande resultat. Gamla besvär kan försvinna. Skador som aldrig riktigt läkt och detta förbättrar livskvaliteten enormt. Även profylaktiskt kan ett regelbundet användande av Orgonackumulerande föremål förebygga besvär. Särskild när vi tänka på att regenerationsförmågan ökar och det är enkel logik att detta kommer att förlänga livstiden.”

Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor