Referens Pisksnärtsskada – whiplashskada, Lisbeth Krantz