Referens 30 års svår ryggvärk försvann, Magnus Yngve