Orgo-Germanika och forskning

Stephan Commer kommer personligen att genomföra försöken, då effekterna av EM ska visas upp. Dels är detta ett klassiskt försök som skall visa effekterna av odling och jorden, men även personlig kunskap ska inkluderas och omprövas.

Just nu är det aktuellt med ett flertal försök inom olika områden som genomförs. Resultatet och förloppet kommer att dokumenteras på denna sida.

Handla EM - Effektiva Mikroorganismer
[product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”em-effektiva-mikroorganismer”]