Naturlig mögelbekämpning utan kemikalier – förebygger och eliminerar mögel och dålig lukt.

Vid mögelangrepp eller om det uppstår unken lukt är det viktigt att snabbt göra något åt saken. Mögel utgör trots allt ett hot mot byggnadens konstruktion och i förlängningen även mot hälsan.

Dålig lukt orsakas av förmultningsprocesser i slam, fuktigt murverk/konstruktion, mat, hår, textilier med mera som förorenats med organiska komponenter. Våra mikroorganismkomplex i Nytt Hem Städ erbjuder naturligt stöd för förebyggande (profylax), minskning eller total avlägsnande av odörer som har uppstått genom organiska förmultningsprocesser. Mikroorganismkomplex från Orgo-Germanika har genom åren även visat sig vara effektiva vid förebyggande eller behandling av fuktiga väggar som är angripna av mögel. Förutom det fermenterade komplexet med 16 olika stammar av mikroorganismer är de ackumulerade metaboliska ämnena från den naturliga fermenteringen också till stor hjälp, eftersom de systematiskt strävar efter en regenerativ miljö genom positiv dominans. Som miljöentusiaster har vi fokus på:

 • 100% ekologiska, tillverkade av råvaror inom EU
 • 100% av levande bakteriekulturer
 • 100% veganska
 • 100% gluten- och laktosfria
 • 100% fria från alla tillsatser (t.ex ättiksyra, tensider, alkohol…)
 • 100% utan vild jäst
 • 100% fria från frystorkade bakteriekulturer
 • 100% fria från sterilisationsprocesser
 • 100% GMO-fria
 • Flaskorna är tillverkade av 100% återvunnet material
 • Vårdar natur och miljö
 • Tillverkade med kärlek i Tyskland
Nytt Hem Städ mot mögelangrepp

Våra genom fermenterade mikroorganismkomplex lämpar sig både som förebyggande åtgärd mot mögel (sporer) och för att avlägsna mögel som redan har utvecklats. Regenerativa mikroorganismer kan successivt via dominansprincipen ta bort förutsättningarna som mögel behöver för att frodas. Nytt Hem Städ är specifikt utformad som koncentrat för att påskynda denna naturliga dominansprincipen. Applicering sker antingen genom att spraya eller torka av kakel, fogmassa och väggar med koncentratet. Det är viktigt att hålla koll på temperaturen i utrymmet där du ska använda mikroorganismer, den optimala temperaturen ligger mellan 12-40 ℃. Vid lägre temperatur blir de inaktiva och i högre temperaturer kan de dö.

Hur ofta man behöver applicera produkten beror huvudsakligen på hur man åtgärdar  den bakomliggande orsaken till mögel samt omfattningen av angreppet. Om man inte lyckas åtgärda orsaken (“en ständigt fuktig källare”) kan det till exempel leda till en regelbunden applicering, något som skulle kunna inkluderas i den veckovisa städningen.

Nytt Hem Städ mot mögelangrepp

Mikroorganismkomplex från Orgo-Germanika är helt ofarliga och enkla att använda. Doseringen kan anpassas individuellt. Med tiden använder många sina egna erfarenheter som grund vid beräkning av det bästa blandningsförhållandet för de utrymmen/rum som drabbas av mögel eller dålig lukt.

Första gången: Spraya de förorenade ytorna noggrant med Nytt Hem Städ, alternativt applicera med en fuktig trasa. Låt verka i 15 minuter. Därefter avlägsnar du försiktigt fuktig mögel från de drabbade områdena, med hjälp av en spatel eller dylikt.

Uppföljning: Upprepa behandlingen, förslagsvis nästa dag och förläng successivt intervallet mellan behandlingarna. Hur ofta du behöver upprepa beror, som sagt på, hur orsaken åtgärdas.

Dosering och blandning:

 • Det är inte möjligt att överdosera, en applicering kan aldrig vara för mycket.
 • Det är bättre att upprepa det regelbundet än att försöka åtgärda problemet vid ett enda tillfälle.
 • Tumregeln är ett blandningsförhållande på 1/10 utspätt med vatten.
 • Den första appliceringen får gärna vara koncentrerad.
 • I händelse av en naturkatastrof (till exempel översvämning), kanske en blandning av 1/10 endast räcker till en eller två tillämpningar. Det är då bättre att öka blandningsförhållandet från och med den andra tillämpningen till 1/50 (utspädd med vatten) tills produkten finns tillgänglig på plats igen.
Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor