Lloyd Smith Läkare i osteopatisk medicin

A Summary of How Employees at 22 Work Places in the City of Trollhättan, Sweden, Have Experienced the Daily Use of Mastercare – The Swedish Back Care System.

Ett intressant fenomen som jag har stött på och lindrat med behandlingsmetoden ELT på Mastercare – Svenska hälsobänken är det så kallade “restless leg syndrome”. Till följd av dessa resultat behöver jag inte längre skriva ut Quinamm eller andra kinin- eller kärlvidgande mediciner eftersom jag har lärt mig att detta syndrom egentligen är ett resultat av subklinisk neurovaskulär kompression och dess följder. När jag drabbades av detta besvär, vanligtvis på natten, gick jag upp och använde hälsobänken för att lindra symtomen och kunde därefter oftast sova mycket djupare och mer avslappnat. Efter att ha gjort detta flera gånger har jag upptäckt att jag inte längre har besvär. Sedan denna upptäckt har jag behandlat många patienter på samma sätt och har haft stor framgång.

En annan viktig sak som inträffar under inversion är en höjning av både det systoliska och diastoliska blodtrycket, som vanligtvis är i genomsnitt 20 mmHg för båda vid full inversion. Vid den maximala partiella inversionen på 20 grader som tillåts av Mastercare – Svenska Hälsobänken finner jag dock att den genomsnittliga höjningen är omkring 10 mmHG för båda. Ett intressant företeelse som betraktas som en fördröjd reaktion på behandlingen är en gradvis men tydlig sänkning av både det systoliska och diastoliska trycket. I mitt fall har jag inte längre något förhöjt blodtryck och tar inte längre någon medicin. Jag observerar för närvarande många patienter och har noterat en sänkning av blodtrycket hos många av dem.
En analys av de fysiska effekterna av detta behandlingssystem kan inte annat än styrka denna eventuella effekt. Alla som är intresserade av att fortsätta denna utvärderingsstudie uppmanas att kontakta mig personligen. De sammantagna positiva effekterna av att använda detta behandlingssystem på en kontinuerlig basis tillsammans med osteopatisk manipulativ behandling befinner sig i sin begynnelsefas och väntar bara på att bli implementerade i den dagliga praktiken. Välkommen till framtidens medicin – tillgänglig för er redan i dag.

Jag är mycket angelägen om att dela med mig av mina personliga erfarenheter av detta behandlingssystem med hälsobänken från Mastercare och hoppas att jag kan leda er till en bredare förståelse för de resultat som kan uppnås med denna nya metod för osteopatisk fysisk medicin.

Vänligen ta denna fråga under noggrant övervägande. Det kommer att vara givande för dig personligen och för de människor som du hjälper.

Vänliga hälsningar,
Lloyd Smith
Läkare i osteopatisk medicin

*ELT = Elongation Training

Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor