Bois Larris France

ECOLE DE CADRES DE KINÉSITHÉRAPIE
”BOIS-LARRIS”
60260 LAMORLAYE
TÉL. 44 21 46 45

Test av traktionsbänk, Mastercare – Svenska Hälsobänken.

  1. Allmänna betraktelser: Lumbal traktion genom lutning är numera en allmänt erkänd metod som hjälpmedel för fysioterapi, och den lindring som den erbjuder människor som lider av smärta i ländryggen är i många fall påtaglig. Den första frågan som måste tas upp är den medicinska indikationen: de berörda patienterna befinner sig i ett subakut skede eller så kan den också användas för att motverka smärtsamma återfall för ”riskpersoner” som känner de första effekterna av en smärta som sannolikt kommer att förvärras.
  2. Klinisk tillämpning: Det är vår upplevelse att Mastercare traktionsbänk är effektiv vid behandling av ”stillasittande” ryggsmärta, dvs. ”extrema positionssyndromet” för personer som sitter ner länge (handelsresenärer i bil, sekreterare, operatörer), för personer som ofta böjer sig framåt (sjuksköterskor som gör injektioner, tandläkare, industriarbetare som sätter etiketter eller kontrollerar korkar) eller för personer som ofta böjer sig ner utan att ens lyfta tunga laster. Hos denna typ av patienter har symtomen ofta avtagit under det första behandlingstillfället, medan det naturliga förloppet tidigare skulle ha varit en ökning av smärtan fram till ofrivillig orörlighet under ett par dagar.
    Å andra sidan har vi inte kunnat notera någon positiv reaktion hos personer vars smärtor i nedre delen av ryggen beror på en kraftig eller häftig ansträngning.
  3. Praktiska aspekter: Vi anser att det viktigaste med bänken är mekanismen med tryckknapp som gör det möjligt att låsa  bänken. Patienten känner sig därmed trygg genom att ha en hand på reglaget. Visserligen är det inte möjligt att göra en ortostatisk förberedande skiftning som rekommenderas av andra utvecklare, men enligt vår erfarenhet har ingen negativ effekt uppmärksammats.
    Det bör understrykas att vi aldrig överskred en lutning på -30° och att flera patienter hade svårigheter med -15°, vilket är det värde vid vilket en känsla av dragning i ländryggen uppstår. Avsaknaden av yrselreaktioner kan tillskrivas det faktum att vår målgrupp aldrig var äldre än 55 år och att den bestod av generellt sett friska
    personer.
  4. Övrigt: Bänken har använts för att ta röntgenbilder av barn med skolios, inom ramen för en studie som syftade till att jämföra effekterna av occipital suspension respektive invesion suspension för att minska avvikelsen.

ERIC VIEL
”BOIS LARRIS”
60260 LAMORLAYE