För dig som arbetsgivare

Studien på Volvo Aero visar tydligt hur sjukfrånvaron har minskats genom användandet av  Mastercare Svenska Hälsobänken. Det gäller alla yrkesgrupper i företaget. Så väl i produktion som på kontoret gör det en stor skillnad. Enligt studien så kan man minska sjukfrånvaron 7-8 arbetsdagar per anställd och år – vilket ger sänkta kostnader och ökad produktion!

Efter 10 minuters träning på Svenska Hälsobänken piggnar kroppen till igen. Vi ser att där Svenska Hälsobänken används av personal som friskvård, i förebyggande eller rehabiliterande syfte, så ökar ”frisknärvaron” i stället för att sjukfrånvaron ökar. Det optimerar verksamheten på flera andra sätt, så som bättre koncentration och framför allt bättre stämning, vi blir gladare helt enkelt. Svenska Hälsobänken förändrar din verksamhet mer effektivt.

Mastercare Svenska Hälsobänken finns nästan över hela världen. Vi ser nya etableringar i samband med ökande rygg-, axel-, nack-, knä- och höftproblem, m.m.