Fritt från farliga bakterier med bakteriella rengöringsmedel

av Emelie Högstedt, Lisstil maj 2022

Bakteriella – även kallade probiotiska
– rengöringsmedel förebygger resistenta bakterier. Det visar en studie utförd av ett tyskt forskarlag från universitetssjukhuset i Jena som undersökt hur olika rengöringsmetoder i sjukhusrum påverkar mängden farliga bakterier och deras motståndskraft. Den probiotiska metoden överträffar i flera fall desinfektionsmedel.

– När desinfektionsmedel används på ytor ifrågasätts allt oftare om den desinficerande effekten kan vara mycket begränsad, säger doktor Rasmus Leistner från Institutet för miljömedicin vid Charité – Universitätsmedizin Berlin, om bakgrunden till studien. Det finns studier som visar att bakteriekoloniseringen av ytor återupptas redan en halvtimme efter en desinficerande rengöring.

Däremot när ett probiotiskt rengöringsmedel användes i studien skedde betydande positiva förändringar i bakteriefloran i sjukhusrummen, särskilt på tvättställ, dörrhandtag och golv, men även patienterna undersöktes. Samtidigt som mångfalden ökade, minskade mängden vanliga miljöbakterier jämfört med vid rengöring med
desinfektionsmedel. Den probiotiska strategin ledde dessutom till en minskning av resistenta bakterier.

– Den mest intressanta effekten av den probiotiska rengöringen var en betydande minskning av särskilt de antibiotikaresistensgener som finns i de
multiresistenta MRSA-bakterierna, säger Hortense Slevogt, professor och ledare för Jenaforskningsgruppen.

Forskargruppens resultat är det första som kvantitativt visar den positiva effekten av en probiotisk rengöringsrutin i en verklig klinisk miljö. Stephan Commer, vd och forskningschef Fritt från farliga bakterier med bakteriella rengöringsmedel för Orgo-Germanika är inte förvånad över resultatet;

– Bakterier är mycket smarta, kommunicerar med varandra och anpassar sig som ett kollektiv till olika uppgifter. De mest lovande är så kallade effektiva mikroorganismer (EM) eftersom goda bakterier verkar på flera olika problem enligt dominanseffekten. Om du behandlar ditt hem, din hud, dina lungor, din mage och dina tarmar med EM samtidigt har det en mycket positiv effekt på många hälsorelaterade områden.Det kommer inte att dröja länge innan probiotiska EM-produkter
används uteslutande som exempelvis rengöringsprodukter.

Select your currency
EUR Euro