Vad kan vi använda EM till?

EM kan användas nästan överallt, ett par exempel:

Rengöring

Att rensa med EM betyder att man jobbar helt utan kemi. Det är vänligt och ofarligt för natur, jord, växter, djur och människor.

Smuts lossnar lättare EM arbetar förbyggande mot bildandet av ny smuts. Fönstren tvättas utan spår. När spillvatten slutligen hamnar i avloppet, hjälper det till att förbättra miljön i naturen och därmed miljön vi lever i. Städa rent i hemmet och rent för samvetet. Vilken lättnad!

Det är självklart att det blir en avlastning för kroppen, då denne tar upp alla substanser av kemisk rengöring genom hud och andningen. Dessa substanser behöver kroppen också gör sig av med igen. Här är det hela organismen som behöva jobba och därmed förbruka energi. Energi, som plötsligen finns för annat, när vi börja rengöra med EM.

Det fungerar nästan överallt, i hela hemmet.

Djur

Vad gör EM inom djurhållning?

 • EM harmoniserar mikroliv hos djur och deras omgivning
 • Stabiliserar hälsan
 • Förbättrar digestion av näringsämnen, metabolismen och immunförsvaret
 • Reducerar mängden av fodret, så att det tas upp bättre
 • Förbättrar och gör päls och fjäderdräkter fina
 • Minskar flugor och parasiter
 • Minskar oron och leder till en fredligare relation för människorna
 • Förbättrar fruktbarheten
 • Minskar kliandet och hjälper till med att snabbare ta ned svullnader efter insektsbett
 • Sörjer för ett bättre läkande vid sjukdom eller skada
 • Minskar svampangrepp hos foder, djur och deras omgivning
 • Binder damm
 • Minskar ammoniakutsläpp och tar bort avföringslukt
 • Strö och foder hålls längre färska
 • Underlättar rengöring av stall och minskar intervallerna
 • Underlättar kompostering av avföring och ökar fruktbarheten av jorden.

 

Bland annat kan följande användning av EM utföras:

 • Djurens foder kan sprayas med EM, så att digestionen fungerar bättre. Det ska alltid blandas i fodret och inte sprutas direkt i munnen på djuren, då det är surt och med tiden kan skada tänderna
 • Behandla vatten med exempelvis EM-keramik
 • All djurmat kan fermenteras med EM till Bokashi och sen fodras som Bokashi, som t. ex. silage
 • Förtunnat kan djuren tvättas med EM
 • Alla tillbehör kring djuren kan tvättas med EM

Dr Anne Katherina Zschocke har redan skrivit sex böcker om de effektiva mikroorganismerna och berättar bland annat hur det gå till hos djuren med EM. Alla djur som kommer i kontakt med EM blir betydligt lugnare, får finare päls, blir friskare. En del tidigare besvär brukar oftast försvinna.

Lite exempel:

 • På ett zoo i Honolulu på Hawaii gladde sig många djur efter att man börjat använda EM på alla områden. Det fanns där en gammal flodhäst som var 43 år. Flodhästen hade blivit dålig men efter att den började simma i vatten som tillsats med EM piggnade den till igen
 • På hönsgårdar i Thailand drabbades de gårdar som använd EM inte av fågelinfluensan

 

Grönsaker

Användning av EM i grönsaksodling har mycket dokumentation från många platser. Jorden blir bättre, plantorna blir stabilare och friskare och visar ett bättre innehållsvärde. Ett grönsaksland behöver i början mycket EM. Mer under Bokashi.

Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor