Vad betyder EM för miljön?

Ju mer vi använder oss av EM, ju större effekt blir det för miljön. Jord, vatten och luft blir renare.

 

Kan vi i framtiden dricka vatten från våra älvar igen?

 

Vid en utsträckt användning på alla områden ska det vara möjligt. Visst låter det fantastiskt? Det är precis vad professor Higa gjorde då han försedde EM till en ideell organisation. Pionjären för EM har väl förstått betydelsen av EM för hela jorden. Där det finns EM, där finns det hälsa och harmoni. Djuren och växterna ute i naturen gynnas av detta. Vi människor är en del av naturen och beroende av densamma. Det hör vi dagligen i nyheterna, där många av dagens allvarliga miljöproblem lyfts fram. EM är en del av lösningen för många sådana problem.

 

Försök i Tjernobyl har visat att med hjälp av EM kunde radioaktiviteten minskas med ungefär 30 procent inom ett år i jord, allt enligt EMRO:s studier.

 

Det finns lösningar.

 

– Vi gläder oss åt att se hur det växer, då vi vet att EM kommer att ta hand om många av dagens miljöproblem och kommer därmed på ett positivt sätt att förändra folk- och naturhälsan. Jag har föreslagit ett forskningsprojekt till E.M.Agriton B.V. i Holland som producerar EM bl.a. för hela Skandinavien. Dess främsta forskare Jan Feersma Hoekstra, som en av de stora kunniga inom EM i Europa blev mycket intresserad efter ett flera timmars möte i Stockholm. Forskningsprojektet innebar att förbättra effekterna av EM ännu mer genom att applicera Orgonenergi. Forskningsprojektet har påbörjats och om det blir succé, då kommer så småningom alla produktionsanläggningar i hela världen att modifieras med vår teknik. Det fungerar mycket bra, men ändå finns det gränsfall och här önskar jag att vi lyckas att göra det ännu bättre. Genom vårt nyhetsbrev kommer vi att informera om liknande nyheter, säger Stephan Commer, grundare av Orgo-Germanika.

Handla EM - Effektiva Mikroorganismer
Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor