Effektiva Mikroorganismer

Succé av EM sen tidigt 80-tal

EM står för effektiva mikroorganismer vilket upptäcktes av professor Higa i Japan 1987. Han förstod betydelsen av EM för hela jorden, naturen och människorna, och gav sin upptäckt om EM till den ideella organisationen EMRO. Därför är det idag EMRO som delar ut licenser och bevakar arbetet med EM runt om i världen. Ta en titt på www.emrojapan.com – där det finns mycket dokumenterat.

Det är Higas upptäckt som Orgo-Germanikas arbete med EM är baserat på.

 

I västländerna är EM en snabbt växande marknad, då allt fler människor upptäcker det på olika sätt. I Skandinavien är det mest för trädgårdar EM är känt genom den så kallade Bokashi-komposteringen som erövrar mer och mer av Sveriges trädgårdar. Viktoria Skoglund från TV4 säger att Bokashi är det bästa som hon har hittat. Sara Bäckmö från Skillnadens Trädgård, har gjort flera filmer om Bokashi och får höga tittarsiffror på Facebook.

 

Orgo-Germanika är främst koncentrerad på att etablera EM inom människors miljö, där EM konkurrerar bort de för oss ogynnsamma bakterierna och på så sätt utgör en avlastning för kroppen. Den tyska med.dr Anna Katherina Zschocke´s EM-forskning och erfarenhet, står som förebild för detta arbete.

 

Orgo-Germanika arbetar för att etablera EM i trädgårdar, landbruk- och även på kommunsidan på olika sätt, t.ex. inom matavfallshantering, vattenförbättring, odlingsförbättring, djurhälsa, minskning av utsläpp m.m. Detta är något som enligt EM-tillverkaren EMIKO har fått mycket uppmärksamhet i Tyskland. Bönderna har upptäckt att det fungerar medan konsumenter kräver bättre livsmedel utan kemi och då är EM en bra hjälp för att lösa problemet. Bönderna har även egna idéer och gör egna försök med succé.

Vad är effektiva mikroorganismer (EM)?

EM effektiva mikroorganismer består av en blandning av cirka 13 olika sorters mjölksyre-, jäst- och fotosyntesbakterier, som jobbar ihop som ett lag.

 

Det finns tre grupper av välgörande mikroorganismer. Dessa förekommer sedan urminnes tider i naturen.

 

 1. En sort förekommer där vi ser processer av förruttnelse och stank, mögel, rost eller någon form av sjukdom.
 2. En annan sort där det finns renhet, harmoni, hälsa, blomster eller höstlöv i skogen som bryts ner, och faktiskt luktar gott.
 3. Och en tredje grupp – den största, som är neutral och anpassar sig för att hjälpa dessa mikroorganismer av de två ovan nämnda sorterna, som dominerar på stället.

 

Är det en obalans på en plats och man tillsätter EM återställer det därmed harmonin. EM hjälper till att bryta upp substanser var de än finns, i jord, i mage, på huden, osv, så att dessa substanser omvandlas till bl.a. näringsämnen, som t.ex. kroppen själv inte kan producera, bl.a., Vitamin B1, B2, B6, B12, K, folsyra, biotin, niacin, pantotensyra, m.m.

 

EMs karaktär är bl.a. antioxidativt. Finns det en process där harmoni saknas och man tillsätter EM skapas det harmoni. På så sätt hjälper EM att justera miljön till det positiva. Det kan vara förklaringen till varför nästan alla djur, som mer eller mindre kommer i kontakt med EM blir betydligt lugnare, då djur är mer känsliga för olika miljöer.

Vad kan vi använda EM till?

EM kan användas nästan överallt, till exempel:

 

Rengöring

Att rengöra med EM betyder att man jobbar helt utan kemi. Det är vänligt och ofarligt för natur, jord, växter, djur och människor.

 

Med EM lossnar smuts lättare och bakterierna arbetar även förbyggande mot bildandet av ny smuts. Fönster kan tvättas utan spår. När spillvatten från städningen slutligen hamnar i avloppet hjälper det till att förbättra miljön i naturen och därmed miljön vi lever i. EM hjälper dig att städa rent i hemmet och rent för samvetet. Vilken lättnad!

 

Det är självklart att det blir en avlastning för kroppen att använda EM, då den av kemisk rengöring tar upp alla substanser genom hud och andning. Dessa substanser behöver kroppen också gör sig av med igen. Då behöver hela organismen jobba och därmed förbruka energi. Energi som plötsligt finns för annat, när vi börjar rengöra med EM.

 

Det fungerar nästan överallt i hela hemmet.

Djur

Vad gör EM inom djurhållning?

 

 • EM harmoniserar mikroliv hos djur och i deras omgivning
 • Stabiliserar hälsan
 • Förbättrar matsmältning av näringsämnen, metabolismen och immunförsvaret
 • Reducerar mängden av fodret, så att det tas upp bättre
 • Förbättrar och gör päls och fjäderdräkter fina
 • Minskar flugor och parasiter
 • Minskar oron och leder till en fredligare relation för människorna
 • Förbättrar fruktbarheten
 • Minskar klåda och hjälper till med att snabbare ta ned svullnader efter insektsbett
 • Sörjer för ett bättre läkande vid sjukdom eller skada
 • Minskar svampangrepp hos foder, djur och deras omgivning
 • Binder damm
 • Minskar ammoniakutsläpp och tar bort avföringslukt
 • Strö och foder hålls längre färska
 • Underlättar rengöring av stall och minskar intervallerna
 • Underlättar kompostering av avföring och ökar fruktbarheten av jorden.

 

Bland annat kan följande användning av EM utföras:

 

 • Djurens foder kan sprayas med EM, så att matsmältningen fungerar bättre. Det ska alltid blandas i fodret och inte sprutas direkt i munnen på djuren, då det är surt och med tiden kan skada tänderna
 • Behandla vatten med exempelvis EM-keramik
 • All djurmat kan fermenteras med EM till Bokashi och sen fodras som Bokashi, som t.ex. silage
 • Utspätt kan djuren tvättas med EM
 • Alla tillbehör kring djuren kan tvättas med EM

 

Dr Anne Katherina Zschocke har redan skrivit sex böcker om de effektiva mikroorganismerna och berättar bland annat hur det gå till hos djuren med EM. Alla djur som kommer i kontakt med EM blir betydligt lugnare, får finare päls och blir friskare. En del tidigare besvär brukar oftast försvinna.

 

Lite exempel:

 

På ett zoo i Honolulu på Hawaii gladde sig många djur efter att man börjat använda EM på alla områden. Det fanns där en gammal flodhäst som var 43 år. Flodhästen hade blivit dålig men efter att den började simma i vatten som tillsats med EM piggnade den till igen.

På hönsgårdar i Thailand drabbades de gårdar som använde EM inte av fågelinfluensan.

 

Grönsaker

Användning av EM i grönsaksodling har mycket dokumentation från många platser. Jorden blir bättre, plantorna blir stabilare och friskare och visar ett bättre innehållsvärde. Ett grönsaksland behöver i början mycket EM. Läs mer under Bokashi.

EM och hälsa

EM kan användas på många olika sätt. I hemmet är det till exempel för städning av badrum, kök, möbler, fönster, bil, luft m.m. Genom att de ogynnsamma bakterierna konkurreras ut, skapar vi en ren och mer gynnsam miljö för vår kropp, som avlastas från de ogynnsamma bakterierna. Då kroppen upplever denna avlastning, kommer bakteriefloran i en bättre harmoni och bidrar därmed även till bättre hälsa. Mycket av detta är baserat på Med.dr Zschockes forskning.

 

Medicine doktor Anne Katherina Zschocke har jobbat och forskat med EM sedan 90-talet. Hon berättar om olika besvär som folk har blivit av med efter att de har börjat använda EM. I dag är hon bland de främsta experterna inom EM, hon har skrivit sex böcker om EM och får ofta uppdrag av tysk TV.

 

När vi i fortsättningen använder ordet bakterier, som i allmänhet används, så ska man förstå att bakterier och mikroorganismer är detsamma.

 

Bakterier / mikroorganismer finns överallt

Dr Zschocke beskriver att i princip finns det bakterier överallt i naturen. På havsbotten, vid lavautsläpp i tusentals grader, eller uppe i himlen vid minusgrader.

Ja, de är faktiskt överallt och är mästare på att anpassa sig i alla förhållanden! Var de än finns har naturen en mening bakom det och dessa har en uppgift. Det är inte längre en hemlighet att bakterier har en suverän förmåga att kommunicera med varandra. De kan t.ex. skicka ut signaler och locka till sig daggmask från långt avstånd. Om bakterierna anpassar sig till nya situationer på ett ställe, så upptäcker vi strax efter bakterier på andra sidan jorden som gör detsamma. Naturen visar än en gång sin intelligens, men vi vet fortfarande nästan ingenting om detta mikroliv (bakterier/mikroorganismer). Vi kommer att lära oss mer om detta då vetenskapen nästan dagligen kommer med nya upptäckter inom mikrolivet.

 

Minst 50 000 människor dör i tyska sjukhus varje år av resistenta bakterier

Dessa livshotande bakterier har anpassat sig till antibiotika (anti=mot, bio=liv = ”mot livet”) och desinfektionsmedel. Den ganska harmlösa hudbakterien staphylococcus aureus fanns 1990 med mindre än 2% resistent mot antibiotika. Idag är det över 20% och det ökar. En internationell studie visar att andelen angrepp av dessa multiresistenta gramnegativa bakterier på intensivvårdsavdelningar har ökat från 39% (1992) till 62,2% (2007) – då är det inte långt till 100%.

 

Historien om att jobba positivt med bakterierna

Sedan länge borde vi ha förstått att vi jobbar åt fel håll. Historien om fermentering, alltså målmedvetet användande av bakterier, som att brygga öl och tillverka vin är mycket gammalt. Där finns det inga problem med bakterier. Lösningen för ovan nämnda problem med resistenta bakterier är att jobba tillsammans med bakterierna och inte emot. Anne Katherina Zschocke beskriver hur inflammationer försvinner med användandet av EM på detta sätt, bl.a. vid sår hos djur m.m. Men för att använda EM hos människor finns det tyvärr ett hinder och det är vetenskapen med sitt eget regelverk, där användandet av EM i ett sådant samband strider med etik.

 

Stephan Commer menar: ”Det är viktigt och bra att det finns regelverk. I vissa fall tror man att regelverk inte är tillräckligt, t.ex. inom embryo- eller genforskning.

 

Är man objektiv, kan man inte bortse från EMs resultat som finns sedan över 35 år och som idag används i hela världen, där många mänskor har behandlat sig själva på eget ansvar med succé. En av dessa var den tidigare tyske ministerpresidentens fru, den kända medicindoktorn Veronika Carstens, grundare av stiftelsen ’Natur und Medizin’ med tillhörande tidskrift med samma namn. I denna tidskrift berättar hon hur hon själv genom det dagliga intagandet av EM blev av med sin bukspottskörtelinflammation och på så sätt blev EM känd som ett ’helande medel’ i Tyskland.

 

Enligt med.dr Anne Katherina Zschocke finns också variationer av EM som är godkända som näringstillskott eller näring för människor och att EM användas av ett ökande antal människor med stor succé.

 

Det är bara en tidsfråga tills EM kommer att etablera sig mer på den medicinska sidan, som till exempel i Japan, där man redan kommit långt.”

Vad betyder EM för miljön?

Ju mer vi använder oss av EM, ju större effekt blir det för miljön. Jord, vatten och luft blir renare.

 

Kan vi i framtiden dricka vatten från våra älvar igen?

 

Vid en utsträckt användning på alla områden ska det vara möjligt. Visst låter det fantastiskt? Det är precis vad professor Higa gjorde då han försedde EM till en ideell organisation. Pionjären för EM har väl förstått betydelsen av EM för hela jorden. Där det finns EM, där finns det hälsa och harmoni. Djuren och växterna ute i naturen gynnas av detta. Vi människor är en del av naturen och beroende av densamma. Det hör vi dagligen i nyheterna, där många av dagens allvarliga miljöproblem lyfts fram. EM är en del av lösningen för många sådana problem.

 

Försök i Tjernobyl har visat att med hjälp av EM kunde radioaktiviteten minskas med ungefär 30 procent inom ett år i jord, allt enligt EMRO:s studier.

 

Det finns lösningar.

 

– Vi gläder oss åt att se hur det växer, då vi vet att EM kommer att ta hand om många av dagens miljöproblem och kommer därmed på ett positivt sätt att förändra folk- och naturhälsan. Jag har föreslagit ett forskningsprojekt till E.M.Agriton B.V. i Holland som producerar EM bl.a. för hela Skandinavien. Dess främsta forskare Jan Feersma Hoekstra, som en av de stora kunniga inom EM i Europa blev mycket intresserad efter ett flera timmars möte i Stockholm. Forskningsprojektet innebar att förbättra effekterna av EM ännu mer genom att applicera Orgonenergi. Forskningsprojektet har påbörjats och om det blir succé, då kommer så småningom alla produktionsanläggningar i hela världen att modifieras med vår teknik. Det fungerar mycket bra, men ändå finns det gränsfall och här önskar jag att vi lyckas att göra det ännu bättre. Genom vårt nyhetsbrev kommer vi att informera om liknande nyheter, säger Stephan Commer, grundare av Orgo-Germanika.

Varför EM?

Ju mer vi använder oss av EM, desto mer effekt blir det på olika plan. Om vi börjar städa med EM konkurrerar vi bort de för oss ogynnsamma bakterierna, vilket gynnar hälsa och miljö. Det blir då en mindre belastning för kroppen.

 

Den tyske medicinske doktorn Walter Mauch menar att en allergi är den första svagheten som kroppen visar på överbelastning.

 

Mauch har med stor succé visat på att om man genomför hans kur kan man bli fri från många allergier. Mer om hans kur finns snart under ”Rekommendationer”.

 

Stephan Commer ser det på samma sätt, då det finns fler möjligheter att skapa hållbara förbättringar för sin dagliga hälsa. Dr Mauchs kur är enkel i grund och botten, då man tar bort all kemi ur huset.

 

Enligt Dr Mauch skall man under sex veckor dricka örtte av grön havre. Man skall endast äta grönsaker under dessa veckor och samtidigt träna sin instinkt.

 

För många är det redan för mycket att hantera. Därför har Stephan Commer letat efter en annan möjlighet, som är lättare att genomföra. Att byta ut de kemiska rengöringsmedlen mot EM är ett stort steg i rätt riktning. EM är helt naturligt och gör skillnad, även för samvetet. Det känns bra när man vet att ju mer EM som hamnar i avloppet, desto mer gynnar det naturen där ute och effekten når oss alla.

Orgo-Germanika och forskning

Stephan Commer kommer personligen att genomföra försöken, då effekterna av EM ska visas upp. Dels är detta ett klassiskt försök som skall visa effekterna av odling och jorden, men även personlig kunskap ska inkluderas och omprövas.

Just nu är det aktuellt med ett flertal försök inom olika områden som genomförs. Resultatet och förloppet kommer att dokumenteras på denna sida.

Select your currency
EUR Euro
SEK Svenska kronor