Effektiva Mikroorganismen / EM och hälsa

EM och hälsa

EM kan användas på många olika sätt. Hemma är det i till exempel badrum, kök, möbler, fönster, bil, luft m.m. Genom att de ogynnsamma bakterierna konkurreras ut, skapar vi en ren och mer gynnsam miljö för vår kropp, som avlastas från de ogynnsamma bakterierna. Genom att kroppen upplever denna avlastning, så kommer bakteriefloran i en bättre harmoni och bidrar därmed även till bättre kondition. 

Jag är imponerad att läsa och höra bland andra medicine doktor Anne Katherina Zschocke, som har jobbat och forskat med EM sen 90-talet. Hon berättar om olika besvär som folk har blivit av med efter att de har börjat använda EM. I dag är hon bland de främsta experterna inom EM, hon skrivit 6 böcker om EM och får ofta uppdrag av tysk TV.

När vi i fortsättningen använder ordet bakterier, som i allmänhet används, så ska man förstå att bakterier och mikroorganismer är detsamma.

Bakterier / mikroorganismer finns överallt

Anne beskriver det intressanta att i principer för naturen så finns det bakterier överallt. På havsbotten vid lavautsläpp i tusentals grader, eller uppe i himlen vid minusgrader av samma styrka.

Ja, de är faktiskt överallt och är mästare på att anpassa sig i alla förhållanden! Var de än finns så har naturen en mening bakom och dessa har en uppgift. Det är inte längre en hemlighet att bakterier har en suverän förmåga att kommunicera med varandra. De kan t.ex. skicka ut signaler och locka till sig daggmask från långt avstånd. Om bakterierna anpassar sig till nya situationer på ett ställe, så upptäcker vi strax efter bakterier på andra sidan jorden som gör detsamma. Naturen visar än en gång sin intelligens, men vi vet fortfarande nästan ingenting om detta mikroliv (bakterier/mikroorganismer). Vi kommer att lära oss mer om detta då vetenskapen nästan dagligen kommer med nya upptäckter inom mikrolivet.

Minst 50 000 människor dör i tyska sjukhus varje år av resistenta bakterier

Dessa livshotande bakterier har anpassat sig till antibiotika ( anti = mot, bio = liv = ”mot livet”) och desinfektionsmedel. Den rätt harmlösa hudbakterien staphylococcus aureus fanns 1990 med mindre än 2% resistent mot antibiotika. Idag är det över 20% och det ökar. En internationell studie visar att andelen angrepp av dessa multiresistenta gramnegativa bakterier på intensivvårdsavdelningar har ökat från 39% (1992) till 62,2% (2007) – då är det inte långt till 100%.

Historien om att jobba positivt med bakterierna

Sedan länge borde vi ha förstått att vi jobbar åt fel håll. Historien om fermentering, alltså målmedvetet användande av bakterier, som att brygga öl och tillverka vin är mycket gammalt. Där finns det inga problem med bakterier. Lösningen för ovan nämnda problem är att jobba tillsammans med bakterierna och inte emot.  Anne Katherina Zschocke beskriver hur inflammationer försvinner med användandet av EM på detta sätt, bl.a. vid sår hos djur m.m. Men för att använda EM hos människor finns det tyvärr ett hinder och det är vetenskapen med sitt eget regelverk, där användandet av EM i ett sådant samband strider med etik.

Stephan Commer menar: ”Det är viktigt och bra att det finns regelverk. I vissa fall tro man att regelverk inte är tillräckligt, t.ex. inom embryo- eller genforskning.

Är man objektiv, så kan man inte bortse från EM:s resultat som finns sedan över 35 år och som idag används i hela världen, där många mänskor har behandlat sig själva på eget ansvar med succé. En av dessa var den tidigare tyske  ministerpresidentens fru, den kända medicindoktorn Veronika Carstens, grundare av stiftelsen ’Natur und Medizin’ med tillhörande tidskrift med samma namn. I denna tidskrift berättar hon hur hon själv genom det dagliga intagandet av EM blev av med sin bukspottskörtelinflammation och på så sätt blev EM känd som ett ’helande medel’ i Tyskland.”

Enligt medicindoktorn Anne Katherina Zschocke finns också variationer av EM som är godkända som näringstillskott eller näring för människor och att EM användas av ett ökande antal människor med stor succé.

Det är bara en tidsfråga då EM kommer att etablera sig mer på den medicinska sidan, som till exempel i Japan, där man redan kommit långt.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.
Select your currency
EUR Euro

Vad är hemligheten?

Vad är det som orsakar alla dessa fascinerande resultat? Stephan Commer, grundaren av Orgo-Germanika  ”- Vi befinner oss i ryggläge på Hälsobänken, fötterna är fixerade i fästet, vi lutar oss bakåt i 15 grader, inte mer. Kroppen vilar på en bräda med hjul, ca 30 % av själva kroppsvikten sträcker oss i behagligt läge. Ingen belastning på ledarna på grund av avlastningen och nästan alla låsningar/muskelspänningar släpper. Det har ett direkt inflytande på det lymfatiska systemet, som utger en stor del av kroppens rengöring, en detoxinerande eller avgiftande effekt. Det rekommenderade träningspasset tar ca 10 till 15 minuter. I de olika övningarna tränar man upp muskulaturen kring lederna, dessa kommer så småningom att stabiliseras. Nerverna kommer inte längre i kläm och resultatet ger en mycket bättre kommunikation mellan hjärnan och alla organ. Det leder till en bättre fungerande kropp och förklarar varför så många besvär försvinner efter hand.

Jag förklarar det med Aaron Antonowskis Salutogenese principen. Det finns en trappa uppåt, den salutogena, den livsbejakande och en nedåt, den patogena, livets förnekande. Hälsobänken blir det första steget på trappan uppåt och man blir bara bättre och bättre. Gårdagens problem känns inte längre som ett problem, vi känner oss bättre på alla sätt. Vi börjar trivas med livet igen.”

Mastercare - Svenska Hälsobänken

Orgo-Germanika rekommenderar Mastercare Svenska Hälsobänken

Flera studier har genom åren jämförts med liknade produkter för sträckning med ”upp- och ner” principen.  Det har visat sig att Mastercare Svenska Hälsobänken gav mycket bra resultat. Lunds Universitetssjukhus och Volvo Aero är några exempel. Det finns fler studier med samma resultat av renommerade institut eller liknande.  

 Orgo-Germanikas egna tester gör att Mastercare Svenska Hälsobänken blir en av våra hälsoprodukter som vi varmt rekommenderar. En produkt som genererar en bättre hälsa för alla.