Var med, nytt forskning, publikationer, produkter och mera, via var nyhetsmail stanna du aktuellt, medan vi lite förändra välden.

Hjärtligt välkommen här hos Orgo-Germanika!

Vad är Orgo-Germanika?

Orgo-Germanika är ett koncept, som upptäcktes av Stephan Commer. Här kommer en sammanfattning från honom själv:

”När vi gör något som påverkar vår organism på ett positivt sätt, så påverkar det också vårt mentala befinnande och denna förändring är mätbart på olika sätt, som i sin tur visar nivån av Orgonenergi. Ökar Orgonenergin i kroppen, så blir vi mentalt starkare, enkelt sagt – detta som kändes som ett problem i går, känns i dag inte längre som ett problem. Detta är förutsättningen till ”nästa steg”, där exempelvis en person plötsligt kommer på idén att börja vilja cykla igen. Då börjar personen på den ”salutogena vägen” – vägen som skapar en bättre hälsa. (Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung) – dess motsats är den ”patogena vägen” och patogen betyder något som framkallar sjukdomar).

Read more…

Det finns många sätt att skaffa sig förutsättningar till ”nästa steg”, men de flesta är krävande och människor orkar oftast inte fortsätta, åtminstone inte kontinuerligt. Man ska bryta med vanor och  ändra på kosten, börja idrotta, ta kosttillskott och allt detta skall göras regelbundet… De flesta börjar, för att efter en tid tappa intresset och slutar, vilket ofta leder till en frustration.

Efter att ha sett denna problematik har jag försökt att hitta bättre lösningar. Av mina egna erfarenheter och försök har jag dragit slutsatser som hamnat på tre grupper, beroende på ålder och hela befinnandet. Börjar man till exempel med regelbunden träning i Mastercare Svenska Hälsobänken, 10 minuter per dag, så avlastas alla diskar och leder och samtidigt tränas muskulaturen med mera och det blir en stor förändring i hela välbefinnandet inom kort tid.

Börjar man samtidigt att rengöra sitt hem, sin bil och så vidare med de effektiva mikroorganismerna (EM), så konkurrerar dessa bort de för oss otrevliga bakterierna, kroppen börja genom mindre belastning genom sådana att skapa mer ork åt andra ställen. Detta i kombination kommer att förändra det mesta. Om det finns obalanser i kroppen, så tar Orgonenergi hand om detta. Det resultera en annorlunda livskvalitet. Denna förändrar ditt liv.

Hos en och annan kan det ge ork, att börja odla lite själv. Här kommer de effektiver mikroorganismen till hjälp för bra resultat. Dessa egna grönsaker eller frukt är inte jämförbart med någonting annat, så långt har vetenskapen kommit i dag. Plötsligen kommer det ämnen in i kroppen, som också där förändrar mycket. Jag nämnde det – Orgo-Germanika.

I Orgonomi stå Prof. Bernd Senf och Prof. Dr. med. Jorgos Kavouras med sina erfarenheter sen 60 och 70-talet kring denna energi som förebild. Germanika stå för den ursprungliga förbindelsen med naturen.

Jag avslutar med en liten erfarenhet.

När jag hade grävt en damm hemma, då fanns nu en kulle med jord omkring denna, som jag gjorde inget med än att vänta och se, hur det kommer att bli. Det var som i öknen, när solen står som högst på himlen och djupa sprickor bildades i jorden.

De första plantorna blev skräppa och tistlar. De tog in nästan det hela och blev bara mer och mer. Efter två år kom det lite gräs här och där och maskroser. År för år blev det mer gräs och andra växter dök upp. I början berättade bönderna i trakterna omkring, att jag kommer aldrig att bli av med skräppa och tistlar. De blev mindre för varje år och efter fem år, utan att ha ingripit, har de försvunnit själv. De har kastat massvis med utsäde, men kommer inte mera.

Vad har hänt?

Min slutsats är, att de föregående plantorna har förändrat näringsämnen i jorden och den nya miljön aktiverar inte längre visst utsäde. Efter mer undersökning har jag sett samma sak på olika sätt.

Det är för mig samma med kroppen. Kroppen själv klarar det mesta, men det behövs vissa förutsättningar. I Orgo-Germanika bjuder jag hjälp med redskap, som att skapa en annorlunda miljö och dessa redskap finns sen många år och de bara fungerar.

Jag önskar er kraft för det första steget. Och efter det blir det mycket som blir lättare och ni börjar trivas med livet igen.

Med förhoppningar om en god framtid

Stephan Commer”

All information på denna sida ersätter inga läkarbesök.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.
Select your currency
EUR Euro

Var med, nytt forskning, publikationer, produkter och mera, via var nyhetsmail stanna du aktuellt, medan vi lite förändra välden.

contact us

Please fill out to get in touch with us!

our adress:

O-G Primus Gradus AB
Skallmeja Rasegården 3
532 95 Skara
Sweden

Vad är hemligheten?

Vad är det som orsakar alla dessa fascinerande resultat? Stephan Commer, grundaren av Orgo-Germanika  ”- Vi befinner oss i ryggläge på Hälsobänken, fötterna är fixerade i fästet, vi lutar oss bakåt i 15 grader, inte mer. Kroppen vilar på en bräda med hjul, ca 30 % av själva kroppsvikten sträcker oss i behagligt läge. Ingen belastning på ledarna på grund av avlastningen och nästan alla låsningar/muskelspänningar släpper. Det har ett direkt inflytande på det lymfatiska systemet, som utger en stor del av kroppens rengöring, en detoxinerande eller avgiftande effekt. Det rekommenderade träningspasset tar ca 10 till 15 minuter. I de olika övningarna tränar man upp muskulaturen kring lederna, dessa kommer så småningom att stabiliseras. Nerverna kommer inte längre i kläm och resultatet ger en mycket bättre kommunikation mellan hjärnan och alla organ. Det leder till en bättre fungerande kropp och förklarar varför så många besvär försvinner efter hand.

Jag förklarar det med Aaron Antonowskis Salutogenese principen. Det finns en trappa uppåt, den salutogena, den livsbejakande och en nedåt, den patogena, livets förnekande. Hälsobänken blir det första steget på trappan uppåt och man blir bara bättre och bättre. Gårdagens problem känns inte längre som ett problem, vi känner oss bättre på alla sätt. Vi börjar trivas med livet igen.”

Mastercare - Svenska Hälsobänken

Orgo-Germanika rekommenderar Mastercare Svenska Hälsobänken

Flera studier har genom åren jämförts med liknade produkter för sträckning med ”upp- och ner” principen.  Det har visat sig att Mastercare Svenska Hälsobänken gav mycket bra resultat. Lunds Universitetssjukhus och Volvo Aero är några exempel. Det finns fler studier med samma resultat av renommerade institut eller liknande.  

 Orgo-Germanikas egna tester gör att Mastercare Svenska Hälsobänken blir en av våra hälsoprodukter som vi varmt rekommenderar. En produkt som genererar en bättre hälsa för alla.